GAMA PUR
PUTOS

Sienų šilitinimas į oro tarpus

gama pur putos

SIENŲ ŠILTINIMAS Į ORO TARPUS

Sienų šiltinimas poliuretano putomis padeda pasiekti maksimalius statinio sandarumo rodiklius. UAB „Juodasis garnys“ atlieka sienų šiltinimo į oro tarpus, panaudojant GAMA PUR putas, darbus. Tinkamai atliktas šiltinimas padeda išsaugoti iki 80 proc. patalpų šilumos, efektyviai mažina šildymo sąnaudas ir sukuria pageidaujamą komforto lygį. Oro tarpų šiltinimas poliuretano putomis atliekamas naudojant specialią GAMA PUR sertifikuotą įrangą, kuri užtikrina vykdomų darbų kontrolę. Šiltinimo darbams suteikiama kokybės garantija.

Pastatai, kuriuose tarp sienų yra tuščias oro tarpas, yra ventiliuojami, t. y. juose vyksta orokonvekcija – įšilęs oras nuo vidinės sienos dalies kyla į viršų ir per sienos viršutinėje dalyje esantį karnizą išeina į lauką. Pro tą patį karnizą ir visus kitus lauko sienos įtrūkius į tarpsienį patenka šaltas oras. Taip prarandama apie 50–80 proc. patalpų šilumos, nes sienos sudaro didžiąją išorinio pastato paviršiaus ploto.

Oro tarpų šiltinimui su GAMA PUR putomis naudojama speciali GAMA PUR sertifikuota įranga, prie kurios prijungiamos dvi talpyklos (po 200 l) su skirtingomis skystomis medžiagomis. Speciali įranga pagal pasirinktą programą talpyklose esančias skystas medžiagas automatiškai maišo, šildo, dozuoja ir žarnomis išpurškia į pastato sienų oro tarpą.

Išgręžiamos 16 mm skersmens skylutės, kad GAMA PUR patektų į oro tarpą. Skylutės daromos siūlėse tarp plytų išorinėse sienose kas 1 m horizontaliai ir vertikaliai. Per šias skylutes prakišamas specialus antgalis, pro kurį GAMA PUR putos patenka į oro tarpą. GAMA PUR 1 putų į skylutę pučiama tol, kol užpildomas sienos plotas iki sekančios skylutės. Tai kontroliuojama į kiekvieną sekančią skylutę įkišant žymeklį.

Pastato sienos šiltinamos nuo apačios, laipsniškai kylant į viršų. Užpildžius oro tarpą GAMA PUR 1 putomis, išgręžtos skylutės užtaisomos specialiu skiediniu, išrievinamos siūlės ir sutvarkoma aplinka.

Vienam kubiniam metrui GAMA PUR 1 putų pagaminti sunaudojama 14 kg skystų specialių medžiagų mišinio.

Pastato sienos šiltinamos nuo apačios, laipsniškai kylant į viršų. Užpildžius oro tarpą GAMA PUR 1 putomis, išgręžtos skylutės užtaisomos specialiu skiediniu, išrievinamos siūlės ir sutvarkoma aplinka.

GAMA PUR putai suteikiama 30 metų garantija.

Klauskite EKSPERTŲ - konsultacija NEMOKAMA!